Mange glemmer dessverre det viktigste.

For de fleste av oss er det den største selvfølge å forsikre eiendelene sine som bil, hus og båt, men hva med personforsikringene? De blir dessverre litt for ofte nedprioritert og veldig mange vet faktisk ikke hva man har gjennom for eksempel arbeidsgiver. Andre igjen tenker at dette trenger man ikke, "man får jo hjelp fra det offentlige". Det stemmer, men ofte er ikke det nok hjelp til å kunne beholde eiendelene etter sykdom eller ulykke. 

Vi tilbyr gode løsninger på personforsikringer til hele familien slik at man står best mulig rustet hvis noe skulle oppstå. 

Under følger et utvalg av de vanligste personforsikringene. 

Barneforsikring

Vi anbefaler at alle barn har en barneforsikring da den sørger for økonomisk hjelp til både barnet og familien ved ulykke, sykdom og uførhet. Den kan nytegnes når barnet er minst 3 måneder og ennå ikke fylt 16 år. Ved flytting fra annet selskap må barnet ennå ikke ha fult 18 år.
Forsikringen blir overført til voksenforsikring uten ny helsevurdering når barnet fyller 25 år.

Barneforsikringen erstatter på ingen måte det man får fra det offentlige, men er et godt supplement som sikrer barnet økonomisk på best mulig måte. Den gjelder hele døgnet, også på reiser i utlandet.

Utvalgte dekninger

 • Sikret for inntil 4 millioner ved sykdom eller ulykke
 • Engangsutbetaling på inntil 1 million ved uførhet
 • Månedlig utbetaling ved uførhet
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Økonomisk førstehjelp
 • Ombygging av boligen
 • Sykehusopphold
 • Langvarig sykdom
 • Psykologisk førstehjelp
 • Helsetelefon

Utvalgte dekninger

 • Inntil 1 million i utbetaling
 • Utbetaling ved stilt diagnose
 • Psykologisk førstehjelp
 • Helsetelefon

Kritisk sykdom

Sikrer deg økonomisk støtte ved alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom er en stor belastning både følelsesmessig og økonomisk. Den gjelder ved 22 utvalgte sykdommer og erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt.

Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til hjelp og avlastning for deg og dine nærmeste i sykdomsperioden. Kritisk sykdom kan tegnes fra du er 16 til 60 år.

Uføreforsikring

Hva skjer om du ikke kan jobbe lenger eller blir langtidssykemeldt?

De fleste vil oppleve en betydelig nedgang i inntekten og levestandarden ved langvarig sykdom. Uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør uansett årsak.
Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk.Forsikringen kan tegnes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til fylte 67 år. Hvilken sum du kan velge avhenger av inntekten.

Vi tilbyr også forsikring for engangsutbetaling ved uførhet.

Utvalgte dekninger

 • Månedlig utbetaling ved uførhet eller langtidssykemelding
 • Fast kontaktperson
 • Helsetelefon

Utvalgte dekninger

 • Dødsfall
 • Fast kontaktperson
 • Helsetelefon

Livsforsikring

Ta vare på dem du er glad i.

Selv om dette er et ubehagelig tema er det viktig å sikre dine nærmeste om det verst tenkelig skulle inntreffe. 
For de etterlate er det ekstra viktig med økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Livsforsikring gir en engangsutbetaling uansett årsak og du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til. Forsikringen kan tegnes fra 18-60 år, og beholdes til du fyller 75 år.